Grāmatvedības pakalpojumi

Pateicoties tam, ka SIA Business Latvia piedāvā gan pilnu, gan daļēju grāmatvedības apkalpošanu, katrs klients pats var izlemt, kādas operācijas viņš var veikt saviem spēkiem, un kādas uzticēt mums.

Pilna grāmatvedības kārtošana ir paredzēta uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi, no vienas puses pasargāt sevi no iespējamajām problēmām ar nodokļu iestādēm, un no otras, lai vairāk laika veltīt savai pamatdarbībai. Pilnas grāmatvedības kārtošanas cena priekš aktīvas kompānijas no mazo uzņēmumu loka, sākas no 50 EUR un parasti nepārsniedz 120 EUR mēnesī. Lielākiem uzņēmumiem cena sastāv no fiksētās un mainīgas maksas, atkarībā no operāciju daudzuma un darbinieku skaita.

Daļējā grāmatvedības apkalpošana ir paredzēta uzņēmējiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ (iekšējo resursu pieejamība, kompānija politika, budžeta ierobežojumi u.c.) nav vajadzības pēc visiem grāmatvedības pakalpojumiem. Maksa tiek noteikta pēc vienošanās un ir atkarīga no sarežģītības un vidēji patērēta laika.

Mēs piedāvājam arī vienreizējus pakalpojumus, piemēram, uzņēmuma reģistrāciju, gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu, revīziju (auditu), inventarizācija.

Cenu Kalkulators

Izrakstīto rēķinu daudzums mēnesī
Saņemto rēķinu daudzums mēnesī
Vidējais darbinieku skaits
Aprēķināt
Grāmatvedības pakalpojumu mēneša maksa: 0.00 EUR

_

  • Pirmdokumentu (rēķinu, pavadzīmju un tml.) apstrāde;

  • Debitoru un kreditoru uzskaite

  • Darba algu aprēķināšana

  • Nodokļu aprēķināšana, sagatavošana un nodokļu deklarāciju iesniegšana

  • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumos

Mēs izmantojam:

HANSAWORLD programm

HANSAWORLD programm

HANSAWORLD programm

HANSAWORLD programm