No 2015. gada 1. janvāra ņemot vērā parasto darba laiku (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā) minimālā darba alga ir 360 EUR, bet minimālā darba stundas likme – 2.166 EUR
Brutto alga („uz papīra”)     Netto alga („uz rokas”)
   izmaksas darba devejam
Jūsu darba alga pirms nodokļu ieturēšanas ('alga uz papīra')
RĒĶINĀT
Algas nodokļa grāmatiņa
ir nav
Neapliekamais minimums:
Apgādībā esošās personas:
Atvieglojums par apgādībā esošajām personām:
VSA obligātās iemaksas (darba devēja daļa):        %
VSA obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļa):        %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:        %
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (darba devēja daļa):
Aprēķins:
Netto Alga („uz rokas”):
EUR
Budžetā ieskaitāmo nodokļu summa:
EUR
VSA obligātās iemaksas (darba devēja daļa): EUR
VSA obligātās iemaksas (darba ņēmēja daļa): EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (darba devēja daļa): EUR
Darba devēja kopējie izdevumi
EUR