Nodokļi Latvijā un Eiropas Savienībā

Apsveicam Jūs ar 2015.gadu un novēlām veiksmi, stabilu izaugsmi un labu peļņu jaunajā gadā! Gribētu paziņot Jums par būtiskākajām izmaiņām likumos, kas skar nodokļus un citus grāmatvedības (accounting services) jautājumus ar 01/01/2015:

1 – minimālā alga ir EUR 360, bet minimālā stundas likme EUR 2.166;

Tas nozīmē, ka kopējais nodokļu slogs algas aprēķinam ar neapliekamā minimuma piemērošanu ir EUR 179.94, bet bez neapliekamā minimuma piemērošanas EUR 197.19. Par vienu apgādībā esošu personu nodokļu summa samazinās vēl par EUR 37.95.

2 – iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme samazinās līdz 23% (līdz šim nodoklis bija 24%);

Šī likme attiecās arī uz pašnodarbināto personu nodokli.

3 – mikrouzņēmuma nodokļa likme apgrozījumam līdz EUR 7000 ir 9%, virs EUR 7000 ir 11%. 2016.gadā būs 13%, bet 2017.gadā 15%.

4 – minimālā alga valdes loceklim ar 01.01.2015 būs  jārēķina tad, ja apgrozījums pārsniegs EUR 1800 mēnesī un attiecīgajā mēnesī nevienam citam darbiniekam nav aprēķināta minimālā alga. Šī norma neattiecas uz mikrouzņēmuma nodokļa maksātajiem, kā arī uz jaunreģistrētajiem uzņēmumiem (company registration).

Labi, ka ir izslēgta drakoniskā norma, kas lika mazajiem uzņēmumiem maksāt minimālās algas nodokļus no jebkura uzņēmuma apgrozījuma lieluma.

5 – valsts ieviesa arī fiziskās personas (valdes locekļu) atbildību par uzņēmumu nodokļu parādiem. Respektīvi, valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uzsākt procesu pret uzņēmuma valdi, ja izpildās visi sekojošie kritēriji:

1) nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu (2015.gadā – EUR 18 000);
2) lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots juridiskajai personai;
3) ir konstatēts, ka pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās juridiskā persona ir atsavinājusi aktīvus tādai personai, kura attiecībā pret valdes locekli atbilst ieinteresētās personas jēdzienam Maksātnespējas likuma izpratnē;
4) ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;
5) juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Domāju, ka šī norma neskars Jūsu uzņēmumu, bet tā ir jāņem vērā ikvienam uzņēmējam.

Nebūtiskās izmaiņas, kas arī varētu Jūs ieinteresēt:

Ar nākamo gadu atcelti visi 2009.gadā noteiktie ierobežojumi (tā saucamie griesti) sociālās apdrošināšanas pabalstiem – slimības, bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem.

Obligāto sociālo iemaksu likmes no obligāto iemaksu objekta:
·         pašnodarbinātajam ir 30,58 % (ar 01/01/2015 min. iemaksu objekta summa – EUR 360 mēnesī). Līdz šim likme veidoja 31.06 %;
·         ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 31,07 %. Līdz šim likme veidoja 31,48 %;
·         darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir 28.70 %. Līdz šim likme veidoja 29,12 %

Līzinga kompānijas ziņos Valsts Ieņēmumu Dienestam par fizisko personu iemaksām, kas pārsniedz EUR 360 mēnesī vai EUR 4320 gadā. Tas palīdzēs salīdzināt personas ieņēmumu un izdevumus, lai izsekotu nedeklarēto ieņēmumu gūšanu un attiecīgi izvairīšanas no nodokļu maksājumiem. Accounting services in Latvia.